Silent Dance

Filmare: Karin Sandberg

Foto: Josefine Östberg Olsson

Klippning film: Olof Bäckström

Installationsbild från Decemberkalendern, Galler 54, Göteborg 2020

Curator: Josefine Östberg Olsson

 

 

Verket Silent Dance (2020) handlar om krav som ställs på barn som växer upp just nu i Sverige och i verket Silent Dance specifikt kraven på vad pojkar har för förväntningar på sig och vad som ryms i rollen pojke. Krav och press som kommer från samhället, från skolan, från föräldrar, syskon och vänner. Titeln är hämtad från Judith Ortiz Cofers ”Silent Dancing” en biografi om Cofers liv som handlar om hennes svårigheter att anpassa sig till ett nytt liv efter att familjen flyttat och hur det nya livet upplevdes grått och tråkigt för att hon som person behövde ändra sig så mycket för att passa in.

Min son verkar hitta egna sätt just nu att uttrycka sig på inte minst genom dans, vilket väcker frågor till andra barn och vuxna: ”Hur kan vi hjälpa barn att hitta sin egen ”Silent Dance” sitt eget uttryck genom kroppen, att känna glädje i sigsjälv och att fortsätta leva i färg men kanske viktigast: Hur behåller vi vår egen tysta lyckliga dans genom livet?