"The starting point for the work Blues Baby Blues was experiences of mental illness during pregnancy and the first years as a parent. Through different forums Sarah Schmidt asked for stories about postpartum depression. The stories received are translated to moving images, sound, music and monolog. Three different states where given, a dream, a bodily state and a behaviour. Artists, musicians and actors have been invited to interpret their stories. The work is dedicated to a stigmatized state that is talked about too little and that far too many people experience every day. During two days Atalante will be an exhibition space. You as an audience can visit during daytime and take part of performances/Talks during the evening. Sunday evening will be devoted to a talk about postpartum depression and Creativity" Text by Sarah Schmidt Verket "Liten mamma" är Sandberg och Carrillos första gemensamma performance. Med utgångspunkt i musik och texter skrivna av Sandbergs erfarenhet av förlossnings/utmattningsdepression sammanflätas deras röster i ett vokalt arrangemang. Karin Sandberg (1980) är utbildad i Fri Konst vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och mastersexamen i Fri Konst, Akademin Valand i Göteborg. Hennes konst har visats på Göteborgs Konsthall, Galleri Box, Tredje Våningen och Galleri 54 i Göteborg men även i Holland, USA, England och Norge och hon har haft performance i Los Angeles, Amsterdam och Göteborg. 2017 vann Sandberg Säters kulturpris och resebidrag via IASPIS. Svensk-Isländska samarbetsfonden har möjliggjort för henne att arbeta som konstnär i Norge och på Island. 2018 fick Sandberg Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium. Sandberg fick Västra Götalands kulturstipendium 2020 och Göteborgs stads kulturstipendium 2021. Trinidad Carrillo (f.1975) är en svensk-peruansk konstnär utbildad vid Fotohögskolan i Göteborg. Trinidad Carrillo har haft separatutställningar på bla. Sundsvallsmuseum, Världskulturmuseet, Husby Konsthall och Nässjös Konsthall. Carrillo har deltagit i utställningar i Washington, Reykjavik, Bogota, Berlin och Seol mfl. Hennes verk finns representerade i flera kommuner samt på Göteborgs Konstmuseum, Washington D.C, Art Museum of the Americas och hos Statens Konstråd samt offentliga utsmyckningar i Sverige och i Moderna Museets samling i Stockholm. 2018 erhöll hon Swedish Photography Award by Sandeng och 2020 beviljades Carrillo Konstnärsnämndens femåriga arbetsstipendium."